Cennik usług elektrycznych Warszawa

Poniższe ceny (netto) prosimy traktować jako ceny wyjściowe. Każde zlecenie poprzedzone jest kosztorysem przed wykonawczym po zapoznaniu się z zakresem i rodzajem prac.

Wykonywane usługi – czynności:
J.m. / Cena jednostkowa netto [zł]

1. Wykonanie punktu elektrycznego, internetowego, antenowego pkt. 150– 250 zł
2. Montaż osprzętu elektrycznego szt. 12 -15 zł
3. Montaż wentylatora szt. 50 – 90 zł
4. Montaż oświetleń standardowych szt. 50 – 80 zł
5. Usuwanie starych instalacji elektrycznych pkt. 30 – 40 zł
6. Demontaż starych opraw oświetleniowych, halogeny, kinkiety itp. szt. 15 – 35 zł
7. Przeróbki elektryczne szt. 120 – 240 zł
8. Montaż rozdzielni elektrycznej 700 + 60 zł za każdy moduł